Phong Thuy, Viet Phong Thuy, Kinh Dich

Sim Mạng Giá Phong thủy Phân loại Đặt Sim
1 0967297938 Bán sim rẻ Evn 0967297938 980,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 7/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
2 0868956793 Bán sim rẻ Viettel 0868956793 710,000
Mệnh Hỏa năm chẵn
Điểm 5/10
Mệnh Hỏa năm lẻ
Điểm 6/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
3 0941567188 Bán sim rẻ Vinaphone 0941567188 1,210,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 7/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
4 0986818144 Bán sim rẻ Viettel 0986818144 1,440,000
Mệnh Hỏa năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Hỏa năm lẻ
Điểm 5/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
5 0936612913 Bán sim rẻ Mobifone 0936612913 480,000
Mệnh Hỏa năm chẵn
Điểm 5/10
Mệnh Hỏa năm lẻ
Điểm 6/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
6 0963050172 Bán sim rẻ Evn 0963050172 780,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 4/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 5/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
7 0936730588 Bán sim rẻ Mobifone 0936730588 630,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 7/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 8/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
8 0988050396 Bán sim rẻ Viettel 0988050396 1,550,000
Mệnh Thủy năm chẵn
Điểm 8/10
Mệnh Thủy năm lẻ
Điểm 7/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
9 0986158082 Bán sim rẻ Viettel 0986158082 1,650,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 7/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 6/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
10 0964291386 Bán sim rẻ Evn 0964291386 770,000
Mệnh Thủy năm chẵn
Điểm 10/10
Mệnh Thủy năm lẻ
Điểm 9/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
11 0916680780 Bán sim rẻ Vinaphone 0916680780 2,000,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 5/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
12 0888906186 Bán sim rẻ Vinaphone 0888906186 520,000
Mệnh Thủy năm chẵn
Điểm 7/10
Mệnh Thủy năm lẻ
Điểm 6/10
Sim tam hoa giữa Đặt Sim
13 0964291011 Bán sim rẻ Evn 0964291011 880,000
Mệnh Mộc năm chẵn
Điểm 5/10
Mệnh Mộc năm lẻ
Điểm 6/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
14 0966747099 Bán sim rẻ Evn 0966747099 780,000
Mệnh Thổ năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Thổ năm lẻ
Điểm 7/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
15 0978449411 Bán sim rẻ Viettel 0978449411 530,000
Mệnh Mộc năm chẵn
Điểm 7/10
Mệnh Mộc năm lẻ
Điểm 8/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
16 0915903010 Bán sim rẻ Vinaphone 0915903010 880,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 7/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
17 0968884204 Bán sim rẻ Evn 0968884204 530,000
Mệnh Hỏa năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Hỏa năm lẻ
Điểm 5/10
Sim tam hoa giữa Đặt Sim
18 0869657683 Bán sim rẻ Viettel 0869657683 480,000
Mệnh Hỏa năm chẵn
Điểm 10/10
Mệnh Hỏa năm lẻ
Điểm 9/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
19 0973581289 Bán sim rẻ Viettel 0973581289 780,000
Mệnh Thổ năm chẵn
Điểm 7/10
Mệnh Thổ năm lẻ
Điểm 8/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
20 0943095837 Bán sim rẻ Vinaphone 0943095837 820,000
Mệnh Thủy năm chẵn
Điểm 8/10
Mệnh Thủy năm lẻ
Điểm 9/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
21 0907178198 Bán sim rẻ Mobifone 0907178198 1,170,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 7/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
22 0967603387 Bán sim rẻ Evn 0967603387 490,000
Mệnh Thủy năm chẵn
Điểm 8/10
Mệnh Thủy năm lẻ
Điểm 9/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
23 0869050582 Bán sim rẻ Viettel 0869050582 930,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 5/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
24 0939549000 Bán sim rẻ Mobifone 0939549000 830,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 4/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 5/10
Sim Tam Hoa Đặt Sim
25 0933343191 Bán sim rẻ Mobifone 0933343191 880,000
Mệnh Mộc năm chẵn
Điểm 4/10
Mệnh Mộc năm lẻ
Điểm 5/10
Sim tam hoa giữa Đặt Sim
26 0886780107 Bán sim rẻ Vinaphone 0886780107 580,000
Mệnh Thủy năm chẵn
Điểm 8/10
Mệnh Thủy năm lẻ
Điểm 7/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
27 0898098428 Bán sim rẻ Mobifone 0898098428 480,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 7/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 6/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
28 0949962010 Bán sim rẻ Vinaphone 0949962010 1,470,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 5/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 4/10
Sim Năm Sinh Đặt Sim
29 0961491799 Bán sim rẻ Evn 0961491799 490,000
Mệnh Thổ năm chẵn
Điểm 5/10
Mệnh Thổ năm lẻ
Điểm 6/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
30 0981300197 Bán sim rẻ Viettel 0981300197 1,070,000
Mệnh Thủy năm chẵn
Điểm 7/10
Mệnh Thủy năm lẻ
Điểm 8/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
31 0962088223 Bán sim rẻ Evn 0962088223 580,000
Mệnh Hỏa năm chẵn
Điểm 5/10
Mệnh Hỏa năm lẻ
Điểm 4/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
32 0886736641 Bán sim rẻ Vinaphone 0886736641 580,000
Mệnh Mộc năm chẵn
Điểm 9/10
Mệnh Mộc năm lẻ
Điểm 8/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
33 0973879808 Bán sim rẻ Viettel 0973879808 630,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 9/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 10/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
34 0888119535 Bán sim rẻ Vinaphone 0888119535 580,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 7/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 8/10
Sim tam hoa giữa Đặt Sim
35 0961270185 Bán sim rẻ Evn 0961270185 860,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 7/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 8/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
36 0936578013 Bán sim rẻ Mobifone 0936578013 480,000
Mệnh Hỏa năm chẵn
Điểm 7/10
Mệnh Hỏa năm lẻ
Điểm 8/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
37 0868999140 Bán sim rẻ Viettel 0868999140 780,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 7/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 6/10
Sim tam hoa giữa Đặt Sim
38 0918234076 Bán sim rẻ Vinaphone 0918234076 580,000
Mệnh Thủy năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Thủy năm lẻ
Điểm 5/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
39 0932946556 Bán sim rẻ Mobifone 0932946556 530,000
Mệnh Thủy năm chẵn
Điểm 4/10
Mệnh Thủy năm lẻ
Điểm 5/10
Sim gánh đảo Đặt Sim
40 0963932183 Bán sim rẻ Evn 0963932183 530,000
Mệnh Hỏa năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Hỏa năm lẻ
Điểm 7/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
41 0936940695 Bán sim rẻ Mobifone 0936940695 480,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 4/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 5/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
42 0911520007 Bán sim rẻ Vinaphone 0911520007 830,000
Mệnh Thủy năm chẵn
Điểm 5/10
Mệnh Thủy năm lẻ
Điểm 6/10
Sim tam hoa giữa Đặt Sim
43 0965158145 Bán sim rẻ Evn 0965158145 480,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 7/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 8/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
44 0936989811 Bán sim rẻ Mobifone 0936989811 880,000
Mệnh Mộc năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Mộc năm lẻ
Điểm 7/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
45 0983978069 Bán sim rẻ Viettel 0983978069 1,870,000
Mệnh Thổ năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Thổ năm lẻ
Điểm 7/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
46 0963583299 Bán sim rẻ Evn 0963583299 660,000
Mệnh Thổ năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Thổ năm lẻ
Điểm 7/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
47 0934205534 Bán sim rẻ Mobifone 0934205534 480,000
Mệnh Hỏa năm chẵn
Điểm 5/10
Mệnh Hỏa năm lẻ
Điểm 6/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
48 0971923233 Bán sim rẻ Viettel 0971923233 630,000
Mệnh Hỏa năm chẵn
Điểm 4/10
Mệnh Hỏa năm lẻ
Điểm 5/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
49 0941474669 Bán sim rẻ Vinaphone 0941474669 890,000
Mệnh Thổ năm chẵn
Điểm 5/10
Mệnh Thổ năm lẻ
Điểm 4/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
50 0911662261 Bán sim rẻ Vinaphone 0911662261 980,000
Mệnh Mộc năm chẵn
Điểm 5/10
Mệnh Mộc năm lẻ
Điểm 4/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
51 0942141299 Bán sim rẻ Vinaphone 0942141299 880,000
Mệnh Thổ năm chẵn
Điểm 4/10
Mệnh Thổ năm lẻ
Điểm 5/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
52 0888935665 Bán sim rẻ Vinaphone 0888935665 1,470,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 10/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 9/10
Sim gánh đảo Đặt Sim
53 0869658626 Bán sim rẻ Viettel 0869658626 480,000
Mệnh Thủy năm chẵn
Điểm 7/10
Mệnh Thủy năm lẻ
Điểm 6/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
54 0911526760 Bán sim rẻ Vinaphone 0911526760 580,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 5/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 6/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
55 0888526552 Bán sim rẻ Vinaphone 0888526552 610,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 8/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 7/10
Sim tam hoa giữa Đặt Sim
56 0916281581 Bán sim rẻ Vinaphone 0916281581 1,270,000
Mệnh Mộc năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Mộc năm lẻ
Điểm 7/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
57 0915404243 Bán sim rẻ Vinaphone 0915404243 1,470,000
Mệnh Hỏa năm chẵn
Điểm 5/10
Mệnh Hỏa năm lẻ
Điểm 4/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
58 0938354135 Bán sim rẻ Mobifone 0938354135 980,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 4/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 5/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
59 0903373755 Bán sim rẻ Mobifone 0903373755 2,300,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 3/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 4/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
60 0911890898 Bán sim rẻ Vinaphone 0911890898 2,850,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 5/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 6/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
61 0904254855 Bán sim rẻ Mobifone 0904254855 480,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 7/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 6/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
62 0963086070 Bán sim rẻ Evn 0963086070 480,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 6/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 5/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
63 0967378951 Bán sim rẻ Evn 0967378951 480,000
Mệnh Mộc năm chẵn
Điểm 5/10
Mệnh Mộc năm lẻ
Điểm 6/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
64 0974150294 Bán sim rẻ Viettel 0974150294 980,000
Mệnh Hỏa năm chẵn
Điểm 4/10
Mệnh Hỏa năm lẻ
Điểm 5/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
65 0911566968 Bán sim rẻ Vinaphone 0911566968 1,470,000
Mệnh Kim năm chẵn
Điểm 4/10
Mệnh Kim năm lẻ
Điểm 5/10
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim

Phân loại mệnh theo năm sinh

Danh sách sim mệnh Kim


Những năm mệnh Kim là: Nhâm Thân 1932 | Sim hợp năm Quý Dậu 1933 | Sim hợp năm Canh Thìn 1940 | Sim hợp năm Tân Tỵ 1941 | Sim hợp năm Giáp Ngọ 1954 | Sim hợp năm Ất Mùi 1955 | Sim hợp năm Nhâm Dần 1962 | Sim hợp năm Quý Mão 1963 | Sim hợp năm Canh Tuất 1970 | Sim hợp năm Tân Hợi 1971 | Sim hợp năm Giáp Tý 1984 | Sim hợp năm Ất Sửu 1985
4. Mệnh Kim

Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.

Tính cách người thuộc hành này

Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.

Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.

Vạn vật thuộc hành này

Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ.

Danh sách sim mệnh Mộc


Những năm mệnh Mộc là: Nhâm Ngọ 1942 | Sim hợp năm Quý Mùi 1943 | Sim hợp năm Canh Dần 1950 | Sim hợp năm Tân Mão 1951 | Sim hợp năm Mậu Tuất 1958 | Sim hợp năm Kỷ Hợi 1959 | Sim hợp năm Nhâm Tý 1972 | Sim hợp năm Quý Sửu 1973 | Sim hợp năm Canh Thân 1980 | Sim hợp năm Tân Dậu 1981 | Sim hợp năm Mậu Thìn 1988 | Sim hợp năm Kỷ Tỵ 1989.
1. Mệnh Mộc

Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.

Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.

Tính cách của người thuộc hành này

Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ. 
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.

Vạn vật thuộc hành này

Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh

Danh sách sim mệnh Thủy


Những năm mệnh Thủy là: Bính Tý 1936 | Sim hợp năm Đinh Sửu 1937 | Sim hợp năm Giáp Thân 1944 | Sim hợp năm Ất Dậu 1945 | Sim hợp năm Nhâm Thìn 1952 | Sim hợp năm Quý Tỵ 1953 | Sim hợp năm Bính Ngọ 1966 | Sim hợp năm Đinh Mùi 1967 | Sim hợp năm Giáp Dần 1974 | Sim hợp năm Ất Mão 1975 | Sim hợp năm Nhâm Tuất 1982 | Sim hợp năm Quý Hợi 1983
5. Mệnh Thủy

Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.

Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.

Vạn vật thuộc hành này

Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.

Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Danh sách sim mệnh Hỏa


Những năm mệnh Hỏa là: Giáp Tuất 1934 | Sim hợp năm Ất Hợi 1935 | Sim hợp năm Mậu Tý 1948 | Sim hợp năm Kỷ Sửu 1949 | Sim hợp năm Bính Thân 1956 | Sim hợp năm Đinh Dậu 1957 | Sim hợp năm Giáp Thìn 1964 | Sim hợp năm Ất Tỵ 1965 | Sim hợp năm Mậu Ngọ 1978 | Sim hợp năm Kỷ Mùi 1979 | Sim hợp năm Bính Dần 1986 | Sim hợp năm Đinh Mão 1987
2. Mệnh Hỏa

Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.

Tính cách người thuộc hành này

Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.

Vạn vật thuộc hành này

Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa.

Danh sách sim mệnh Thổ


Những năm mệnh Thổ là: Mậu Dần 1938 | Sim hợp năm Kỷ Mão 1939 | Sim hợp năm Bính Tuất 1946 | Sim hợp năm Đinh Hợi 1947 | Sim hợp năm Canh Tý 1960 | Sim hợp năm Tân Sửu 1961 | Sim hợp năm Mậu Thân 1968 | Sim hợp năm Kỷ Dậu 1969 | Sim hợp năm Bính Thìn 1976 | Sim hợp năm Đinh Tỵ 1977 | Sim hợp năm Canh Ngọ 1990 | Sim hợp năm Tân Mùi 1991
3. Mệnh Thổ

Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại.

Tính cách người thuộc hành này

Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng “bới lông tìm vết”.

Hỗ trợ sim phong thủy

KD1: Chí Dũng - 0979.833333
Phạm Dũng - Sim Phong Thủy
KD2: Miss Thủy - 09.6789.8333
Ngô Thị Huyền - Sim Phong Thủy
Khách hàng có thể nhận sim ngay trong ngày ở nội thành Hà Nội và TpHcm . Thời gian Công ty chúng tôi làm việc : sáng từ 8h-12h , chiều từ 13h-19h. Ngoài thời gian trên quý khách để lại tin nhắn qua các Hotline hoặc yahoo, chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách!
sim phong thủy khuyến mãi
[ Khuyến mãi ] Những sim có giá trên 1.000.000 tại website VietPhongThuy.Vn có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng

Hướng dẫn mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Sim Phong Thủy - Kinh Dịch

Vì sao lại là Phong Thủy ?

Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

Tin được xem nhiều nhất

Kinh nghiệm chọn Sim đẹp Kinh nghiệm chọn Sim đẹp
Thế nào là sim phong thủy đẹp, sim hợp tuổi, hợp mệnh? Thế nào là sim phong thủy đẹp, sim hợp tuổi, hợp mệnh?
Sim phong thủy hợp tuổi Sim phong thủy hợp tuổi
Đăng ký gói cước 3G Viettel như thế nào? Đăng ký gói cước 3G Viettel như thế nào?
Lựa chọn thế nào để sim số phù hợp phong thủy nhất Lựa chọn thế nào để sim số phù hợp phong thủy nhất
Ý nghĩa của những con số may mắn Ý nghĩa của những con số may mắn
Sim phong thủy hợp mệnh mộc tại kho sim Sim phong thủy hợp mệnh mộc tại kho sim
Sim số đẹp Mệnh mộc hợp phong thủy Sim số đẹp Mệnh mộc hợp phong thủy
Sim phong thủy hợp mệnh kim là gì? Sim phong thủy hợp mệnh kim là gì?

Sim năm sinh


Sim tam hoa: Sim tam hoa 000 » Sim tam hoa 111 » Sim tam hoa 222 » Sim tam hoa 333 » Sim tam hoa 444 » Sim tam hoa 555 » Sim tam hoa 666 » Sim tam hoa 777 » Sim tam hoa 888 » Sim tam hoa 999 »
Sim tứ quý: Sim tứ quý 0000 » Sim tứ quý 1111 » Sim tứ quý 2222 » Sim tứ quý 3333 » Sim tứ quý 4444 » Sim tứ quý 5555 » Sim tứ quý 6666 » Sim tứ quý 7777» Sim tứ quý 8888 » Sim tứ quý 9999 »
Xem thêm sim lộc phát: Sim lộc phát 6668 » Sim lộc phát 6688 » Sim lộc phát 6888 » Sim lộc phát 6868 » Sim lộc phát 8666 » Sim lộc phát 8866 » Sim lộc phát 8886 » Sim lộc phát 8686
Xem thêm sim thần tài: Sim thần tài 7979 » Sim thần tài 3939 » Sim thần tài 3838 » Sim thần tài 7878 »
Xem thêm Sim Độc: ( Ý Nghĩa Sim Số Đẹp 0 = Tay trắng / Bất (phủ định) 1 = Nhất / Độc / Sinh 2 = Mãi 3 = Tài 4 = Tử 5 = Phúc / Sinh 6 = Lộc 7 = Thất 8 = Phát 9 = Trường / Vĩnh cửu )
Nhất nhất ko nhì / Độc nhất vô nhị 1102 » Mãi mãi không chết 2204 » 4 mùa không thất bát 4078 » Không năm nào thất bát 0578 » 1 năm 4 mùa phát lộc / 1 năm 4 mùa lộc phát 1486 » Tay trắng đi lên - 1 vợ - 2 con - 3 tầng - 4 bánh (Từ tay trắng - cưới vợ - yên bề con cái - xây nhà - mua ôtô 01234 » 4 mùa sinh lộc 456 » 49 chưa qua 53 đã tới (Số tử / Tử vi) 4953 » Mỗi năm - mỗi lộc - mỗi phát 15.16.18 » Phát tài phát lộc / Phát lộc phát tài 8386 » Phát tài phát lộc / Phát lộc phát tài 8683 » Nhất tài lộc phát / Kim lâu (Tử vi) 1368 » Bạn bè nể sợ 3456 » San bằng tất cả 6789 »

Đơn Hàng Mới Hôm Nay


Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.
Phạm ngọc hà - Hà Nội
Đặt Sim: 090102 ****
Ngô Tuấn Đạt - Quảng Ninh
Đặt Sim: 090358 ****
Văn Huyenh - Hà Nội
Đặt Sim: 096688 ****
Nguyễn Trần Trung Hiếu - Hà Nội
Đặt Sim: 090226 ****
Nguyễn Thị Phúc - Nghệ An
Đặt Sim: 097245 ****
Nguyễn Thị Nhạn - Lào Cai
Đặt Sim: 091886 ****
Trương Công Thành - Bắc Ninh
Đặt Sim: 091321 ****
Hà Đại Lục - Hồ Chí Minh
Đặt Sim: 093220 ****
Nguyễn Phương Toàn - Sóc Trăng
Đặt Sim: 096333 ****
Phan Văn Hiển - Gia Lai
Đặt Sim: 097851 ****
Do van viet - Hải Dương
Đặt Sim: 090678 ****

Giao hàng hôm nay

Chị Hường - 29 ngách 187/40 Hồng Mai , Hai Bà Trưng , Hà Nội
Anh Đỗ Quang - 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Anh Huy - Tồ 7 ấp 4 xã lộc thái huyện,lộc ninh,tỉnh bình phước
Chị Thuận - 8/123/phô băng liêt quân hoang mai
Chị Hà - Tiên Thuận, Bến cầu, Tây Ninh
Anh Quang - 29/15 Khóm 1 Phường 3 Tp Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Giao hàng tận nơi
K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,
Sim mới về kho: Sim 0904901072 - Giá : 580,000 » Sim 0905021091 - Giá : 1,470,000 » Sim 0933471869 - Giá : 680,000 » Sim 0936849284 - Giá : 480,000 » Sim 0943494869 - Giá : 730,000 » Sim 0917304339 - Giá : 680,000 » Sim 0916888717 - Giá : 2,400,000 » Sim 0947328787 - Giá : 1,070,000 » Sim 0987120971 - Giá : 780,000 » Sim 0911211721 - Giá : 700,000 » Sim 0981913658 - Giá : 480,000 » Sim 0909737886 - Giá : 1,950,000 » Sim 0888332489 - Giá : 780,000 » Sim 0945511130 - Giá : 530,000 » Sim 0904295740 - Giá : 480,000 » Sim 0944077552 - Giá : 530,000 » Sim 0942937388 - Giá : 680,000 » Sim 0989369003 - Giá : 730,000 » Sim 0971469966 - Giá : 2,610,000 » Sim 0888889685 - Giá : 2,850,000 » Sim 0931738579 - Giá : 1,170,000 » Sim 0971547952 - Giá : 730,000 » Sim 0888363565 - Giá : 1,850,000 » Sim 0938050396 - Giá : 1,470,000 » Sim 0898260284 - Giá : 880,000 » Sim 0978240296 - Giá : 1,750,000 » Sim 0979487498 - Giá : 1,170,000 » Sim 0868868237 - Giá : 1,950,000 » Sim 0916559985 - Giá : 2,760,000 » Sim 0937771605 - Giá : 480,000 » Sim 0981301278 - Giá : 780,000 » Sim 0932475681 - Giá : 1,170,000 » Sim 0912466795 - Giá : 480,000 » Sim 0908545351 - Giá : 650,000 » Sim 0886732715 - Giá : 580,000 » Sim 0949471475 - Giá : 630,000 » Sim 0988137755 - Giá : 980,000 » Sim 0971997745 - Giá : 480,000 » Sim 0933329797 - Giá : 2,400,000 » Sim 0987277764 - Giá : 480,000 » Sim 0984914224 - Giá : 580,000 » Sim 0916361929 - Giá : 1,270,000 » Sim 0904316730 - Giá : 480,000 » Sim 0949472486 - Giá : 480,000 » Sim 0944092019 - Giá : 980,000 » Sim 0909271095 - Giá : 1,470,000 » Sim 0989405705 - Giá : 1,020,000 » Sim 0987189394 - Giá : 1,170,000 » Sim 0915996897 - Giá : 490,000 » Sim 0932881224 - Giá : 1,360,000 »