Phong Thuy, Viet Phong Thuy, Kinh Dich

Tìm sim nhanh

Xem bói số điện thoại tại đây

Nhập số điện thoại :
Giờ sinh :
Ngày sinh (D.Lịch) :
Giới tính :

Sim Mạng Giá Phong Thủy Phân loại Đặt Sim
1 0908447709 Bán sim rẻ Mobifone 0908447709 530,000 Mệnh kim 8/10 điểm
Mệnh mộc 8.5/10 điểm
Mệnh thủy 8.5/10 điểm
Mệnh hỏa 8.5/10 điểm
Mệnh thổ 9/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
2 0913456908 Bán sim rẻ Vinaphone 0913456908 580,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
3 0931842593 Bán sim rẻ Mobifone 0931842593 680,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6.5/10 điểm
Mệnh hỏa 7/10 điểm
Mệnh thổ 6/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
4 0964856884 Bán sim rẻ Evn 0964856884 570,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6.5/10 điểm
Mệnh hỏa 7/10 điểm
Mệnh thổ 6/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
5 0898406479 Bán sim rẻ Mobifone 0898406479 880,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7.5/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 8/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
6 0946290577 Bán sim rẻ Vinaphone 0946290577 980,000 Mệnh kim 7.5/10 điểm
Mệnh mộc 7/10 điểm
Mệnh thủy 8/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 7.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
7 0907238000 Bán sim rẻ Mobifone 0907238000 1,070,000 Mệnh kim 8/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 7.5/10 điểm
Sim Tam Hoa Đặt Sim
8 0932877820 Bán sim rẻ Mobifone 0932877820 640,000 Mệnh kim 8/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 7.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
9 0964141088 Bán sim rẻ Evn 0964141088 1,170,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
10 0961906478 Bán sim rẻ Evn 0961906478 730,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
11 0868831279 Bán sim rẻ Viettel 0868831279 1,550,000 Mệnh kim 6/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6.5/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 7/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
12 0908114083 Bán sim rẻ Mobifone 0908114083 520,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6.5/10 điểm
Mệnh hỏa 7/10 điểm
Mệnh thổ 6/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
13 0941589068 Bán sim rẻ Vinaphone 0941589068 780,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
14 0981235838 Bán sim rẻ Viettel 0981235838 1,470,000 Mệnh kim 9/10 điểm
Mệnh mộc 8.5/10 điểm
Mệnh thủy 8/10 điểm
Mệnh hỏa 8.5/10 điểm
Mệnh thổ 8.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
15 0939544744 Bán sim rẻ Mobifone 0939544744 1,170,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6.5/10 điểm
Mệnh hỏa 7/10 điểm
Mệnh thổ 6/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
16 0949880102 Bán sim rẻ Vinaphone 0949880102 760,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
17 0989393304 Bán sim rẻ Viettel 0989393304 730,000 Mệnh kim 8.5/10 điểm
Mệnh mộc 8.5/10 điểm
Mệnh thủy 8.5/10 điểm
Mệnh hỏa 9/10 điểm
Mệnh thổ 8/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
18 0982446646 Bán sim rẻ Viettel 0982446646 1,370,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 6/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
19 0968409911 Bán sim rẻ Evn 0968409911 980,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 7/10 điểm
Mệnh thủy 6.5/10 điểm
Mệnh hỏa 6/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim gánh đảo Đặt Sim
20 0917973686 Bán sim rẻ Vinaphone 0917973686 1,470,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 6/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
21 0899990848 Bán sim rẻ Mobifone 0899990848 1,950,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim tứ quý giữa Đặt Sim
22 0984902586 Bán sim rẻ Viettel 0984902586 980,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 6/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
23 0899766607 Bán sim rẻ Mobifone 0899766607 530,000 Mệnh kim 8.5/10 điểm
Mệnh mộc 8/10 điểm
Mệnh thủy 9/10 điểm
Mệnh hỏa 8.5/10 điểm
Mệnh thổ 8.5/10 điểm
Sim tam hoa giữa Đặt Sim
24 0988241313 Bán sim rẻ Viettel 0988241313 980,000 Mệnh kim 7.5/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7.5/10 điểm
Mệnh hỏa 8/10 điểm
Mệnh thổ 7/10 điểm
Sim gánh đảo Đặt Sim
25 0888060276 Bán sim rẻ Vinaphone 0888060276 680,000 Mệnh kim 7.5/10 điểm
Mệnh mộc 7/10 điểm
Mệnh thủy 8/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 7.5/10 điểm
Sim tam hoa giữa Đặt Sim
26 0947167068 Bán sim rẻ Vinaphone 0947167068 1,020,000 Mệnh kim 9/10 điểm
Mệnh mộc 8.5/10 điểm
Mệnh thủy 8/10 điểm
Mệnh hỏa 8.5/10 điểm
Mệnh thổ 8.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
27 0962557983 Bán sim rẻ Evn 0962557983 830,000 Mệnh kim 7.5/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7.5/10 điểm
Mệnh hỏa 8/10 điểm
Mệnh thổ 7/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
28 0937911889 Bán sim rẻ Mobifone 0937911889 1,700,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7.5/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 8/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
29 0966748099 Bán sim rẻ Evn 0966748099 1,440,000 Mệnh kim 9/10 điểm
Mệnh mộc 9.5/10 điểm
Mệnh thủy 9.5/10 điểm
Mệnh hỏa 9.5/10 điểm
Mệnh thổ 10/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
30 0968202151 Bán sim rẻ Evn 0968202151 630,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 7/10 điểm
Mệnh thủy 6.5/10 điểm
Mệnh hỏa 6/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
31 0939810016 Bán sim rẻ Mobifone 0939810016 640,000 Mệnh kim 7.5/10 điểm
Mệnh mộc 7/10 điểm
Mệnh thủy 8/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 7.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
32 0974784133 Bán sim rẻ Viettel 0974784133 1,020,000 Mệnh kim 7.5/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7.5/10 điểm
Mệnh hỏa 8/10 điểm
Mệnh thổ 7/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
33 0966678664 Bán sim rẻ Evn 0966678664 630,000 Mệnh kim 7.5/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7.5/10 điểm
Mệnh hỏa 8/10 điểm
Mệnh thổ 7/10 điểm
Sim tam hoa giữa Đặt Sim
34 0941233988 Bán sim rẻ Vinaphone 0941233988 680,000 Mệnh kim 8/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 7.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
35 0961678881 Bán sim rẻ Evn 0961678881 2,100,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 7/10 điểm
Mệnh thủy 6.5/10 điểm
Mệnh hỏa 6/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim tam hoa giữa Đặt Sim
36 0969372255 Bán sim rẻ Evn 0969372255 1,170,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim gánh đảo Đặt Sim
37 0868099896 Bán sim rẻ Viettel 0868099896 1,950,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 6/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
38 0988135069 Bán sim rẻ Viettel 0988135069 780,000 Mệnh kim 8/10 điểm
Mệnh mộc 8.5/10 điểm
Mệnh thủy 8.5/10 điểm
Mệnh hỏa 8.5/10 điểm
Mệnh thổ 9/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
39 0919548266 Bán sim rẻ Vinaphone 0919548266 680,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 6/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
40 0899993281 Bán sim rẻ Mobifone 0899993281 780,000 Mệnh kim 7.5/10 điểm
Mệnh mộc 8/10 điểm
Mệnh thủy 7.5/10 điểm
Mệnh hỏa 7/10 điểm
Mệnh thổ 7.5/10 điểm
Sim tứ quý giữa Đặt Sim
41 0978269659 Bán sim rẻ Viettel 0978269659 640,000 Mệnh kim 6/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6.5/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 7/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
42 0913732892 Bán sim rẻ Vinaphone 0913732892 660,000 Mệnh kim 8/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 7.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
43 0913968227 Bán sim rẻ Vinaphone 0913968227 680,000 Mệnh kim 8.5/10 điểm
Mệnh mộc 8/10 điểm
Mệnh thủy 9/10 điểm
Mệnh hỏa 8.5/10 điểm
Mệnh thổ 8.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
44 0976086139 Bán sim rẻ Viettel 0976086139 1,170,000 Mệnh kim 8/10 điểm
Mệnh mộc 8.5/10 điểm
Mệnh thủy 8.5/10 điểm
Mệnh hỏa 8.5/10 điểm
Mệnh thổ 9/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
45 0982337752 Bán sim rẻ Viettel 0982337752 830,000 Mệnh kim 8/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 7.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
46 0942892005 Bán sim rẻ Vinaphone 0942892005 980,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Năm Sinh Đặt Sim
47 0945301105 Bán sim rẻ Vinaphone 0945301105 630,000 Mệnh kim 8/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 7.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
48 0964876279 Bán sim rẻ Evn 0964876279 670,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7.5/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 8/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
49 0979602782 Bán sim rẻ Viettel 0979602782 490,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
50 0931142873 Bán sim rẻ Mobifone 0931142873 680,000 Mệnh kim 8.5/10 điểm
Mệnh mộc 8.5/10 điểm
Mệnh thủy 8.5/10 điểm
Mệnh hỏa 9/10 điểm
Mệnh thổ 8/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
51 0899995627 Bán sim rẻ Mobifone 0899995627 2,400,000 Mệnh kim 7.5/10 điểm
Mệnh mộc 7/10 điểm
Mệnh thủy 8/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 7.5/10 điểm
Sim tứ quý giữa Đặt Sim
52 0971048799 Bán sim rẻ Viettel 0971048799 780,000 Mệnh kim 6/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6.5/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 7/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
53 0917502986 Bán sim rẻ Vinaphone 0917502986 750,000 Mệnh kim 8.5/10 điểm
Mệnh mộc 8/10 điểm
Mệnh thủy 9/10 điểm
Mệnh hỏa 8.5/10 điểm
Mệnh thổ 8.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
54 0916396778 Bán sim rẻ Vinaphone 0916396778 1,950,000 Mệnh kim 9/10 điểm
Mệnh mộc 8.5/10 điểm
Mệnh thủy 8/10 điểm
Mệnh hỏa 8.5/10 điểm
Mệnh thổ 8.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
55 0967040785 Bán sim rẻ Evn 0967040785 980,000 Mệnh kim 9/10 điểm
Mệnh mộc 8.5/10 điểm
Mệnh thủy 8/10 điểm
Mệnh hỏa 8.5/10 điểm
Mệnh thổ 8.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
56 0966789446 Bán sim rẻ Evn 0966789446 1,420,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 6/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
57 0976825098 Bán sim rẻ Viettel 0976825098 530,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
58 0868757698 Bán sim rẻ Viettel 0868757698 700,000 Mệnh kim 8/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 7.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
59 0898822896 Bán sim rẻ Mobifone 0898822896 640,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 6/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
60 0981286817 Bán sim rẻ Viettel 0981286817 680,000 Mệnh kim 6.5/10 điểm
Mệnh mộc 6/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
61 0968492255 Bán sim rẻ Evn 0968492255 1,170,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim gánh đảo Đặt Sim
62 0941270679 Bán sim rẻ Vinaphone 0941270679 1,020,000 Mệnh kim 6/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6.5/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 7/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
63 0913088067 Bán sim rẻ Vinaphone 0913088067 580,000 Mệnh kim 7.5/10 điểm
Mệnh mộc 7/10 điểm
Mệnh thủy 8/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 7.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim
64 0888534000 Bán sim rẻ Vinaphone 0888534000 1,470,000 Mệnh kim 7/10 điểm
Mệnh mộc 6.5/10 điểm
Mệnh thủy 6/10 điểm
Mệnh hỏa 6.5/10 điểm
Mệnh thổ 6.5/10 điểm
Sim Tam Hoa Đặt Sim
65 0905839368 Bán sim rẻ Mobifone 0905839368 2,570,000 Mệnh kim 8/10 điểm
Mệnh mộc 7.5/10 điểm
Mệnh thủy 7/10 điểm
Mệnh hỏa 7.5/10 điểm
Mệnh thổ 7.5/10 điểm
Sim Dễ Nhớ Đặt Sim

Phân loại mệnh theo năm sinh

Danh sách sim mệnh Kim


Những năm mệnh Kim là: Nhâm Thân 1932 | Sim hợp năm Quý Dậu 1933 | Sim hợp năm Canh Thìn 1940 | Sim hợp năm Tân Tỵ 1941 | Sim hợp năm Giáp Ngọ 1954 | Sim hợp năm Ất Mùi 1955 | Sim hợp năm Nhâm Dần 1962 | Sim hợp năm Quý Mão 1963 | Sim hợp năm Canh Tuất 1970 | Sim hợp năm Tân Hợi 1971 | Sim hợp năm Giáp Tý 1984 | Sim hợp năm Ất Sửu 1985
4. Mệnh Kim

Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.

Tính cách người thuộc hành này

Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.

Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.

Vạn vật thuộc hành này

Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ.

Danh sách sim mệnh Mộc


Những năm mệnh Mộc là: Nhâm Ngọ 1942 | Sim hợp năm Quý Mùi 1943 | Sim hợp năm Canh Dần 1950 | Sim hợp năm Tân Mão 1951 | Sim hợp năm Mậu Tuất 1958 | Sim hợp năm Kỷ Hợi 1959 | Sim hợp năm Nhâm Tý 1972 | Sim hợp năm Quý Sửu 1973 | Sim hợp năm Canh Thân 1980 | Sim hợp năm Tân Dậu 1981 | Sim hợp năm Mậu Thìn 1988 | Sim hợp năm Kỷ Tỵ 1989.
1. Mệnh Mộc

Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.

Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.

Tính cách của người thuộc hành này

Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ. 
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.

Vạn vật thuộc hành này

Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh

Danh sách sim mệnh Thủy


Những năm mệnh Thủy là: Bính Tý 1936 | Sim hợp năm Đinh Sửu 1937 | Sim hợp năm Giáp Thân 1944 | Sim hợp năm Ất Dậu 1945 | Sim hợp năm Nhâm Thìn 1952 | Sim hợp năm Quý Tỵ 1953 | Sim hợp năm Bính Ngọ 1966 | Sim hợp năm Đinh Mùi 1967 | Sim hợp năm Giáp Dần 1974 | Sim hợp năm Ất Mão 1975 | Sim hợp năm Nhâm Tuất 1982 | Sim hợp năm Quý Hợi 1983
5. Mệnh Thủy

Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.

Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.

Vạn vật thuộc hành này

Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.

Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Danh sách sim mệnh Hỏa


Những năm mệnh Hỏa là: Giáp Tuất 1934 | Sim hợp năm Ất Hợi 1935 | Sim hợp năm Mậu Tý 1948 | Sim hợp năm Kỷ Sửu 1949 | Sim hợp năm Bính Thân 1956 | Sim hợp năm Đinh Dậu 1957 | Sim hợp năm Giáp Thìn 1964 | Sim hợp năm Ất Tỵ 1965 | Sim hợp năm Mậu Ngọ 1978 | Sim hợp năm Kỷ Mùi 1979 | Sim hợp năm Bính Dần 1986 | Sim hợp năm Đinh Mão 1987
2. Mệnh Hỏa

Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.

Tính cách người thuộc hành này

Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.

Vạn vật thuộc hành này

Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa.

Danh sách sim mệnh Thổ


Những năm mệnh Thổ là: Mậu Dần 1938 | Sim hợp năm Kỷ Mão 1939 | Sim hợp năm Bính Tuất 1946 | Sim hợp năm Đinh Hợi 1947 | Sim hợp năm Canh Tý 1960 | Sim hợp năm Tân Sửu 1961 | Sim hợp năm Mậu Thân 1968 | Sim hợp năm Kỷ Dậu 1969 | Sim hợp năm Bính Thìn 1976 | Sim hợp năm Đinh Tỵ 1977 | Sim hợp năm Canh Ngọ 1990 | Sim hợp năm Tân Mùi 1991
3. Mệnh Thổ

Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại.

Tính cách người thuộc hành này

Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng “bới lông tìm vết”.

Hỗ trợ sim phong thủy

KD1: Chí Dũng - 0979.833333
Phạm Dũng - Sim Phong Thủy
KD2: Miss Thủy - 0888.68.3333
Ngô Thị Huyền - Sim Phong Thủy
Khách hàng có thể nhận sim ngay trong ngày ở nội thành Hà Nội và TpHcm . Thời gian Công ty chúng tôi làm việc : sáng từ 8h-12h , chiều từ 13h-19h. Ngoài thời gian trên quý khách để lại tin nhắn qua các Hotline hoặc yahoo, chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách!
sim phong thủy khuyến mãi
[ Khuyến mãi ] Những sim có giá trên 1.000.000 tại website VietPhongThuy.Vn có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng

Hướng dẫn mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Sim Phong Thủy - Kinh Dịch

Vì sao lại là Phong Thủy ?

Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

Tin được xem nhiều nhất

Kinh nghiệm chọn Sim đẹp Kinh nghiệm chọn Sim đẹp
Thế nào là sim phong thủy đẹp, sim hợp tuổi, hợp mệnh? Thế nào là sim phong thủy đẹp, sim hợp tuổi, hợp mệnh?
Sim phong thủy hợp tuổi Sim phong thủy hợp tuổi
Đăng ký gói cước 3G Viettel như thế nào? Đăng ký gói cước 3G Viettel như thế nào?
Lựa chọn thế nào để sim số phù hợp phong thủy nhất Lựa chọn thế nào để sim số phù hợp phong thủy nhất
Ý nghĩa của những con số may mắn Ý nghĩa của những con số may mắn
Sim phong thủy hợp mệnh mộc tại kho sim Sim phong thủy hợp mệnh mộc tại kho sim
Sim số đẹp Mệnh mộc hợp phong thủy Sim số đẹp Mệnh mộc hợp phong thủy
Sim phong thủy hợp mệnh kim là gì? Sim phong thủy hợp mệnh kim là gì?

Sim năm sinh


Sim năm sinh 1950 » Sim năm sinh 1951 » Sim năm sinh 1952 » Sim năm sinh 1953 » Sim năm sinh 1954 » Sim năm sinh 1955 » Sim năm sinh 1956 » Sim năm sinh 1957 » Sim năm sinh 1958 » Sim năm sinh 1959 » Sim năm sinh 1960 » Sim năm sinh 1961 » Sim năm sinh 1962 » Sim năm sinh 1963 » Sim năm sinh 1964 » Sim năm sinh 1965 » Sim năm sinh 1966 » Sim năm sinh 1967 » Sim năm sinh 1968 » Sim năm sinh 1969 » Sim năm sinh 1970 » Sim năm sinh 1971 » Sim năm sinh 1972 » Sim năm sinh 1973 » Sim năm sinh 1974 » Sim năm sinh 1975 » Sim năm sinh 1976 » Sim năm sinh 1977 » Sim năm sinh 1978 » Sim năm sinh 1979 » Sim năm sinh 1980 » Sim năm sinh 1981 » Sim năm sinh 1982 » Sim năm sinh 1983 » Sim năm sinh 1984 » Sim năm sinh 1985 » Sim năm sinh 1986 » Sim năm sinh 1987 » Sim năm sinh 1988 » Sim năm sinh 1989 » Sim năm sinh 1990 » Sim năm sinh 1991 » Sim năm sinh 1992 » Sim năm sinh 1993 » Sim năm sinh 1994 » Sim năm sinh 1995 » Sim năm sinh 1996 » Sim năm sinh 1997 » Sim năm sinh 1998 » Sim năm sinh 1999 » Sim năm sinh 2000 » Sim năm sinh 2001 » Sim năm sinh 2002 » Sim năm sinh 2003 » Sim năm sinh 2004 » Sim năm sinh 2005 » Sim năm sinh 2006 » Sim năm sinh 2007 » Sim năm sinh 2008 » Sim năm sinh 2009 » Sim năm sinh 2010 » Sim năm sinh 2011 » Sim năm sinh 2012 » Sim năm sinh 2013 » Sim năm sinh 2014 » Sim năm sinh 2015 » Sim năm sinh 2016 » Sim năm sinh 2017 » Sim năm sinh 2018 » Sim năm sinh 2019 » Sim năm sinh 2020 »

Sim tam hoa, tứ quý


Sim tam hoa: Sim tam hoa 000 » Sim tam hoa 111 » Sim tam hoa 222 » Sim tam hoa 333 » Sim tam hoa 444 » Sim tam hoa 555 » Sim tam hoa 666 » Sim tam hoa 777 » Sim tam hoa 888 » Sim tam hoa 999 »
Sim tứ quý: Sim tứ quý 0000 » Sim tứ quý 1111 » Sim tứ quý 2222 » Sim tứ quý 3333 » Sim tứ quý 4444 » Sim tứ quý 5555 » Sim tứ quý 6666 » Sim tứ quý 7777» Sim tứ quý 8888 » Sim tứ quý 9999 »
Xem thêm sim lộc phát: Sim lộc phát 6668 » Sim lộc phát 6688 » Sim lộc phát 6888 » Sim lộc phát 6868 » Sim lộc phát 8666 » Sim lộc phát 8866 » Sim lộc phát 8886 » Sim lộc phát 8686
Xem thêm sim thần tài: Sim thần tài 7979 » Sim thần tài 3939 » Sim thần tài 3838 » Sim thần tài 7878 »
Xem thêm Sim Độc: ( Ý Nghĩa Sim Số Đẹp 0 = Tay trắng / Bất (phủ định) 1 = Nhất / Độc / Sinh 2 = Mãi 3 = Tài 4 = Tử 5 = Phúc / Sinh 6 = Lộc 7 = Thất 8 = Phát 9 = Trường / Vĩnh cửu )
Nhất nhất ko nhì / Độc nhất vô nhị 1102 » Mãi mãi không chết 2204 » 4 mùa không thất bát 4078 » Không năm nào thất bát 0578 » 1 năm 4 mùa phát lộc / 1 năm 4 mùa lộc phát 1486 » Tay trắng đi lên - 1 vợ - 2 con - 3 tầng - 4 bánh (Từ tay trắng - cưới vợ - yên bề con cái - xây nhà - mua ôtô 01234 » 4 mùa sinh lộc 456 » 49 chưa qua 53 đã tới (Số tử / Tử vi) 4953 » Mỗi năm - mỗi lộc - mỗi phát 15.16.18 » Phát tài phát lộc / Phát lộc phát tài 8386 » Phát tài phát lộc / Phát lộc phát tài 8683 » Nhất tài lộc phát / Kim lâu (Tử vi) 1368 » Bạn bè nể sợ 3456 » San bằng tất cả 6789 »

Đơn Hàng Mới Hôm Nay


Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.
Nguyễn Quang Đinh - Hà Giang
Đặt Sim: ****
Ngô Tuấn Đạt - Quảng Ninh
Đặt Sim: 090358 ****
Văn Huyenh - Hà Nội
Đặt Sim: 096688 ****
Nguyễn Trần Trung Hiếu - Hà Nội
Đặt Sim: 090226 ****
Nguyễn Thị Phúc - Nghệ An
Đặt Sim: 097245 ****
Nguyễn Thị Nhạn - Lào Cai
Đặt Sim: 091886 ****
Trương Công Thành - Bắc Ninh
Đặt Sim: 091321 ****
Hà Đại Lục - Hồ Chí Minh
Đặt Sim: 093220 ****
Nguyễn Phương Toàn - Sóc Trăng
Đặt Sim: 096333 ****
Phan Văn Hiển - Gia Lai
Đặt Sim: 097851 ****
Do van viet - Hải Dương
Đặt Sim: 090678 ****

Giao hàng hôm nay

Chị Hường - 29 ngách 187/40 Hồng Mai , Hai Bà Trưng , Hà Nội
Anh Đỗ Quang - 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Anh Huy - Tồ 7 ấp 4 xã lộc thái huyện,lộc ninh,tỉnh bình phước
Chị Thuận - 8/123/phô băng liêt quân hoang mai
Chị Hà - Tiên Thuận, Bến cầu, Tây Ninh
Anh Quang - 29/15 Khóm 1 Phường 3 Tp Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Giao hàng tận nơi
K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,
Sim mới về kho: Sim 0899000564 - Giá : 640,000 » Sim 0913575793 - Giá : 980,000 » Sim 0888977895 - Giá : 1,750,000 » Sim 0985246484 - Giá : 680,000 » Sim 0937238998 - Giá : 930,000 » Sim 0901685879 - Giá : 2,470,000 » Sim 0911026565 - Giá : 1,750,000 » Sim 0888161095 - Giá : 1,290,000 » Sim 0983307858 - Giá : 1,240,000 » Sim 0912838579 - Giá : 2,850,000 » Sim 0972283458 - Giá : 1,370,000 » Sim 0971483616 - Giá : 730,000 » Sim 0975030783 - Giá : 2,400,000 » Sim 0974567584 - Giá : 580,000 » Sim 0978696860 - Giá : 730,000 » Sim 0901819698 - Giá : 1,410,000 » Sim 0916696461 - Giá : 1,270,000 » Sim 0939580979 - Giá : 2,400,000 » Sim 0944250194 - Giá : 780,000 » Sim 0945862002 - Giá : 2,180,000 » Sim 0985878123 - Giá : 1,800,000 » Sim 0946180578 - Giá : 830,000 » Sim 0939669449 - Giá : 580,000 » Sim 0974027578 - Giá : 730,000 » Sim 0914908689 - Giá : 1,170,000 » Sim 0899971144 - Giá : 630,000 » Sim 0916381879 - Giá : 1,370,000 » Sim 0869141200 - Giá : 490,000 » Sim 0888336681 - Giá : 1,120,000 » Sim 0987514079 - Giá : 580,000 » Sim 0899998136 - Giá : 2,400,000 » Sim 0868293696 - Giá : 630,000 » Sim 0915141281 - Giá : 1,850,000 » Sim 0943180784 - Giá : 1,750,000 » Sim 0971989117 - Giá : 530,000 » Sim 0986965439 - Giá : 880,000 » Sim 0989803597 - Giá : 730,000 » Sim 0939858370 - Giá : 640,000 » Sim 0912583698 - Giá : 580,000 » Sim 0941190487 - Giá : 680,000 » Sim 0982476118 - Giá : 630,000 » Sim 0978921617 - Giá : 680,000 » Sim 0948932014 - Giá : 780,000 » Sim 0915380580 - Giá : 1,370,000 » Sim 0902521135 - Giá : 980,000 » Sim 0948160701 - Giá : 680,000 » Sim 0931816194 - Giá : 680,000 » Sim 0901731288 - Giá : 780,000 » Sim 0948151299 - Giá : 980,000 » Sim 0971140897 - Giá : 1,070,000 »